Projectomschrijving: dagbesteding Heikant 
  EPG Gennep
Opdrachtgever:  Stichting Dichterbij
  Dienstencentrum Vastgoed
Doelgroep:  Cliënten met zware zorgvraag
  (ZZP VG 7)
Projectgrootte:  264m2 b.v.o.
Looptijd:  januari 2017 – oktober 2017
Opdracht RESAproject: projectmanagement ontwikkelings- 
  & realisatiefase