over RESAproject

RESAproject is de naam die ik gebruik voor mijn werkzaamheden als adviseur op het gebied van projectontwikkeling en projectmanagement. Ik help woningcorporaties, gemeenten, zorginstellingen, adviesbureaus, schoolbesturen, projectontwikkelaars, beleggers, aannemers en particulieren bij de ontwikkeling en realisatie van hun vastgoedvraagstukken en -projecten. Als verbinder zorg ik voor draagvlak en heldere communicatie binnen het project. Vanuit mijn inhoudelijke expertise en gedrevenheid stuur ik op tijd, geld, kwaliteit en organisatie.  

RESA staat voor Realisatie door Samenwerking, omdat ik ervan overtuigd ben dat samenwerking kennis en krachten bundelt en resulteert in een beter product voor de eigenaar en eindgebruiker. Samenwerken leidt tot meerwaarde. Het belang van de opdrachtgever staat daarbij centraal. 

Afhankelijk van het project en het gevraagde advies werkt RESAproject op interim- of projectbasis. De werkzaamheden vinden, in overleg, plaats op locatie of vanuit mijn eigen kantoor. 

Kan ik u van dienst zijn of heeft u vragen? Neem contact met mij op.
U krijgt snel een reactie.

Roger Bueters
RESAproject